tiistai 18. helmikuuta 2014

Gamification

Tulipa mielenkiintoisia juttuja mieleen.
Tässäpä yksi linkki omaksi muistilapuksi...
http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

tiistai 4. helmikuuta 2014

Oppitunnit ovat kuluneet vinhaa vauhtia ja nyt on jo viimeinenkin sessio valmiina ja onnelliset, oppineet opiskelijat saateltu uusien tietojen kanssa eteenpäin.

Kokonaisuudessaan koulutusrupeama oli melko mielenkiintoinen puristus. Valmistelutyöt ja jälkihoito vaativat kyllä yllättävän paljon ponnistuksia ja töitä sai tehdä hartiavoimin pitkät illat.

Kokonaisuudessaan kurssi oli onnistunut ja tuntui, että osallistujat saivat kurssilta sitä, mitä olivat tulleet hakemaan ja vähän enemmänkin monessa tapauksessa. Kahdella luennolla oli mukana vieraileva "alansa huippu" luennoitsija, joten opiskelijat saivat varmasti parasta saatavilla olevaa tietoa ja opetusta.

Kaikilta osallistujilta kerättiin luentojen/harjoitusten jälkeen palaute ja erikseen kysely, jossa testattiin oppimista ja uuden soveltamista omassa tehtävässä.

Kurssin aikana tuli monia oivalluksen ja onnistumisen iloja. Nämä hetket olivat opettajana mieleenpainuvimpia ja antoivat myös opettajalle onnistumisen kokemuksen.

Kun jälkikäteen katsoo kriittisellä silmällä tätä opetuskokonaisuutta, on selkeästi yksi asia, johon olisi pitänyt kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota. Markkinointi, markkinointi ja markkinointi. Kurssi ei myy itse itseään, vaan täyteen saamiseksi olisi pitänyt tehdä aiemmin toimenpiteitä ja ehdottomasti markkinoida kaikkia mahdollisia kanavia pitkin asiaa sekä julkaista tarkemmin kurssin sisältö jo etukäteen.

Toinen asia, joka ei kurssin aikana onnistunut suunnitellusti oli verkkoyhteisön käyttö. Muutamia kommentteja yhteisöön kirjoitettiin, mutta koska osallistujat vaihtelivat opetuskokonaisuudesta toiseen, ei yhteistä keskustelua syntynyt. Lisäksi keskustelua olisi pitänyt ehdottomasti avittaa enemmän ja ohjata osallistujia lähemmin siihen, miten keskustelua käydään.

Kaiken kaikkiaan olen itse tyytyväinen kokonaisuuteen ja myös omaan kokemukseeni. Kyllä minusta vielä hyvä opettaja tulee, kunhan muistaa ottaa itse opikseen kaikesta palautteesta ja omista kokemuksista.

tiistai 14. tammikuuta 2014

Oppitunti 1 Verkkotyökalut tutuksi - Perusteet

Ensimmäinen opintojakso on nyt ohi ja pienen jännityksen saattelemana jakso on viety kunnialla läpi.
Ensimmäisellä kerralla kertasimme verkkotyökalujen perusteita, kävimme läpi tarjolla olevia työkaluja ja niiden mahdollisuuksia.

Tällä opintokokonaisuudella osallistujia oli vain yksi, joten oppimistilanne oli erittäin interaktiivinen ja opiskelijalähtöinen. Ratkoimme yhdessä muutamia asiaan liittyviä haasteita ja toiveita ja opiskelija tunsi jakson jälkeen saaneensa koulutukselta sitä tietoa, jota oli lähtenyt hakemaan.

Rytmitykseltään opintokokonaisuus meni läpi mukavasti. Alotimme ensin kertomalla tavoitteista ja taustoista puolin ja toisin. Siirryimme katsomaaan opintojen rakennetta ja aiheita ja miten etenesimme tällä jaksolla. Kun sävelet olivat selvät, lähdimme tutkimaan perusteita noudattaen annettua suunnitelmaa. Pidimme 40 minuutin välein taon ja pääsimme lopuksi harjoittelemaan työkalujen käyttöä ns. hands on -harjoituksilla.
Harjoitukset sujuivat hyvin ja opiskelija oppi näissäkin tilanteissa lisää.

Ohjaaminen oli hyvin tiivistä, koska opiskelijoita oli vain yksi. Vuorovaikutus toimi hyvin, eikä ajan kanssa tullut ongelmaa. Ehdimme hyvin käymään suunnitellut asiat ja perehtymään opiskelijan omiin kysymyksiin.

Välitön palaute opiskelijalta opintokokonaisuuden jälkeen oli, että tälläinen kokonaisuus pitäisi olla mukana aina uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Opiskelija vastasi vielä opintojakson jälkeen webropol-kyselyyn, jonka vastaukset kootaan kurssin jälkeen yhteen ja julkaistaan myös koko opiskelijajoukolle.

Viimeiset valmistelut tein eilen illalla ja olihan sitä hommaa, vaikka paljon oli jo tehty. Haasteelliseksi työn tekee se, että eri asiat ovat eri paikoissa. Ilmoittautumiset tulevat omaan paikkaan, opiskelijat tulee lisätä yhteisön jäseniksi, kutsua kalenterikutsulla mukaan jne. Lisäksi yritän pitää materiaalin mahdollisimman keskitetysti hallussa, jotta kokonaisukuva säilyy. Palautekysely on tehty webropol-työkalulla, joten sen hallinnointi on oma osansa prosessia.

Hyvillä mielin seuraavaan urakkaan!

tiistai 31. joulukuuta 2013

Vauhdilla kohti viimeistä etappia

Opetusharjoittelu on nyt suunniteltu, kutsut lähetetty ja muut valmistelut tehty.
Opetusharjoittelun tulen pitämään Konecranes Instituutissa ja se sivuaa lopputyötäni, jossa tutustuin Konecranesilla käytössä oleviin verkkotyökaluihin.

Meni pitkä aika siitä, kun kirjoitin lopputyön, siihen kun keksin mikä olisi sopiva opetuskokonaisuus, vaikka se olikin melko suoraviivainen ja yksinkertainen polku.

Ennenkuin opintokokonaisuus oli valmis, oli hommaa jos jonkinlaista. Työn määrä ehkä yllätti vähän. Työllä tarkoitan kaikkea muuta kuin itse opetuksen suunnittelua. Pidin palaverin ensin Taunon kanssa (HAMK) ja kävimme läpi suunnitelmaani. Sitten palaveerasin Arton ja Kimmon kanssa (KC Instituutti) ja sovimme pääpiirteittäin aikatauluista ja käytännön asioista, jotka pitää ottaa huomioon. Esittelin siis tässä tilaisuudessa suunnitelmani ja kysyin hyväksyntää aihepiiristä. Tälle aiheelle tuntuikin olevan kysyntää, joten toivottavasti saadaan hyvä "esimerkkikoulutus" aikaiseksi.

Tämän jälkeen alkoi sitten minullakin uuden opettelu ja asioiden jäsentäminen. Koulutussihteeri Anniinan kanssa kävimme seuraavaksi läpi ihan käytännön tasolla, mitä tarkoittaa se, että pidetään koulutus Insituutissa. Harjoiteltiin mm. koulutuskalenterin käyttöä. Koulutuskalenterissa on kaikki Konecranesilla globaalisti järjestettävät koulutukset kaikkien nähtävillä ja ilmoittautumiset koulutuksiin kerätään tätä kautta. Anniina auttoi minua myös järjestämään tarvittavat tilat, koska Insituutin tilat varataan erikseen. Katsoimme sopivat päivät kalenterista ja kokosimme myös listaa siitä, mitä piti missäkin vaiheessa tehdä.

Koulutus itsessään järjestetään tammikuussa. Ajankohtana tämä on erittäin haasteellinen minulle itselleni, sillä omassa työssäni on juuri tammikuussa menossa yksi vuoden kolmesta kiireisimmästä ajasta. Tässä vuosien saatossa olen kuitenkin ymmärtänyt, että hyvää aikaa ei ole koskaan, joten johonkin väliin se vaan sitten on laitettava. Hyvää asiassa on se, että olen jo aiemmin pitänyt näistä aiheista yksittäisiä koulutuksia ja työkalut sinänsä ovat minulle tuttuja ja jokapäiväisiä työkaluja omassa työssä. Haastavinta on suunnitella ohjelma niin, että ehditään käydä kaikki asiat läpi ja tehdä tehtäviä.

Opetuksen ajankohta tulee olemaan 14.1.2014-4.2.2014. Palautteen anto on vielä 6.2.2014 mennessä, joten tiivis paketti on tulossa. Mutta tästä kun selvitään, niin sitten on vihdoinkin ne opettajan paperit taskussa. Mitä juonia sitten keksitään - saa nähdä!


keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Opetusharjoittelun suunnitelma valmis

Nyt ollaan päästy opetusharjoittelun tiimoilta alkua paljon pidemmälle kuin aiemmin.
KC Instituutin puitteissa pidetään verkkotyökaluopetus, joka käsittää erilaiset Konecranesilla käytössä olevat verkkotyökalut.

Asia on nyt sovittu rehtorin kanssa ja kurssille otetaan 10 henkilöä läsnäopiskeluun tai etäopiskeluun.
Opetus järjestetään tammikuussa 2014 ja se on suunnattu huoltopäälliköille ja huoltomiehille.
Opetus toteutetaan suomeksi, mutta materiaali jää myös englanniksi jatkokäyttöön. Tälle kurssikokonaisuudelle nähtiin olevan todellinen tarve ja toivotaan, että kurssi tulee täyteen.

Kurssi-ilmoittautuminen toteutetaan verkossa, training calendarissa. Lisäksi koulutusta markkinoidaan sähköpostitse ja tarvittaessa myös intranetissä.

Insituutissa minua ohjaa Arto Halminen ja hän aikoo itsekin osallistua osalle tunneista opiskelijana.

Tänään kävimme kurssisihteerin kanssa läpi käytännön toimenpiteitä ja nyt minulla on melko hyvä kuva siitä, mitä pitää tehdä ennen koulutusta sen lisäksi, että koulutuksen sisältö tulee olla suunniteltu.

Tästä on hyvä jatkaa. Joulukuu tulee olemaan töissä todella kiireinen, joten iltahommiksi taitaa mennä kaiken suunnittelun kanssa, mutta se ei haittaa, jos tämä johtaa siihen, että ne opettajan paperit ovat kohta kädessä :).maanantai 31. toukokuuta 2010

Osaamiskartoitus

http://www.oulu.fi/tuke/osaamiskartoitus.htm

http://hsepubl.lib.hse.fi/FI/ethesis/pdf/12005/hse_ethesis_12005.pdf

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/44652/nbnfi-fe200904151318.pdf?sequence=3

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/42153/Mattila.Mika_Uusitalo.Petri.pdf?sequence=1

https://oa.doria.fi/dspace/bitstream/10024/4747/1/TMP.objres.309.pdf

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20051231

keskiviikko 10. maaliskuuta 2010

Opetustilanne

Opetusmenetelmä: Luento

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lumilautailu
Adventure Sports:Snowboarding
lumitykki.net


Tavoite: Lumilaudan ohjauksen perusteiden oppiminen

Osa-alueet:

1. Yleistietoa lumilautailusta
-kehitetty 60-luvulla lainelautailusta
-Suomeen 80-90 lukujen vaihteessa
-yhä suositumpaa laskettelun lisäksi
-lajeja: freeride (pehmeä lumi), freestyle (twintip, voidaan kääntää), ratalasku (jäykkä, kapea)

-lauta n, 90% laskijan pituudesta
- tärkeät ominaisuudet: pituus, jäykkyys, leveys

2. Laudan osat
-tail(häntä), tip(etuosa), toe (varvas), heel(kanta), kantti

3. Laudalla seisominen
-miten päin (millä jalalla potkaiset palloa)
-jalat hieman koukussa
-hartian levyinen haara
-kädet rennosti sivuilla
-vartalon linja pää, napa, takapolvi laudan keskiosa

4. Kääntöliikkeet
-kallista eteen ja taakse toe-heel
-kuin keinuisit jaloillla (vanhojen ukkojen keinunta)
-> kanttien käyttö valmis!

5. Paino
-painon siirrot etujalalta takajalalle
-vartalo ei liiku, vain paino liikkuu
-jos paino on liikaa takana, lauta ei ole ohjattavissa
-etujalka koukkuun reilusti, takajalka suora
-kädellä kiinni narusta, joka tulee laudan "alta"

6. Jarrutus
- painoa reilummin kummallekin kantille


------------