tiistai 18. helmikuuta 2014

Gamification

Tulipa mielenkiintoisia juttuja mieleen.
Tässäpä yksi linkki omaksi muistilapuksi...
http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

tiistai 4. helmikuuta 2014

Oppitunnit ovat kuluneet vinhaa vauhtia ja nyt on jo viimeinenkin sessio valmiina ja onnelliset, oppineet opiskelijat saateltu uusien tietojen kanssa eteenpäin.

Kokonaisuudessaan koulutusrupeama oli melko mielenkiintoinen puristus. Valmistelutyöt ja jälkihoito vaativat kyllä yllättävän paljon ponnistuksia ja töitä sai tehdä hartiavoimin pitkät illat.

Kokonaisuudessaan kurssi oli onnistunut ja tuntui, että osallistujat saivat kurssilta sitä, mitä olivat tulleet hakemaan ja vähän enemmänkin monessa tapauksessa. Kahdella luennolla oli mukana vieraileva "alansa huippu" luennoitsija, joten opiskelijat saivat varmasti parasta saatavilla olevaa tietoa ja opetusta.

Kaikilta osallistujilta kerättiin luentojen/harjoitusten jälkeen palaute ja erikseen kysely, jossa testattiin oppimista ja uuden soveltamista omassa tehtävässä.

Kurssin aikana tuli monia oivalluksen ja onnistumisen iloja. Nämä hetket olivat opettajana mieleenpainuvimpia ja antoivat myös opettajalle onnistumisen kokemuksen.

Kun jälkikäteen katsoo kriittisellä silmällä tätä opetuskokonaisuutta, on selkeästi yksi asia, johon olisi pitänyt kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota. Markkinointi, markkinointi ja markkinointi. Kurssi ei myy itse itseään, vaan täyteen saamiseksi olisi pitänyt tehdä aiemmin toimenpiteitä ja ehdottomasti markkinoida kaikkia mahdollisia kanavia pitkin asiaa sekä julkaista tarkemmin kurssin sisältö jo etukäteen.

Toinen asia, joka ei kurssin aikana onnistunut suunnitellusti oli verkkoyhteisön käyttö. Muutamia kommentteja yhteisöön kirjoitettiin, mutta koska osallistujat vaihtelivat opetuskokonaisuudesta toiseen, ei yhteistä keskustelua syntynyt. Lisäksi keskustelua olisi pitänyt ehdottomasti avittaa enemmän ja ohjata osallistujia lähemmin siihen, miten keskustelua käydään.

Kaiken kaikkiaan olen itse tyytyväinen kokonaisuuteen ja myös omaan kokemukseeni. Kyllä minusta vielä hyvä opettaja tulee, kunhan muistaa ottaa itse opikseen kaikesta palautteesta ja omista kokemuksista.

tiistai 14. tammikuuta 2014

Oppitunti 1 Verkkotyökalut tutuksi - Perusteet

Ensimmäinen opintojakso on nyt ohi ja pienen jännityksen saattelemana jakso on viety kunnialla läpi.
Ensimmäisellä kerralla kertasimme verkkotyökalujen perusteita, kävimme läpi tarjolla olevia työkaluja ja niiden mahdollisuuksia.

Tällä opintokokonaisuudella osallistujia oli vain yksi, joten oppimistilanne oli erittäin interaktiivinen ja opiskelijalähtöinen. Ratkoimme yhdessä muutamia asiaan liittyviä haasteita ja toiveita ja opiskelija tunsi jakson jälkeen saaneensa koulutukselta sitä tietoa, jota oli lähtenyt hakemaan.

Rytmitykseltään opintokokonaisuus meni läpi mukavasti. Alotimme ensin kertomalla tavoitteista ja taustoista puolin ja toisin. Siirryimme katsomaaan opintojen rakennetta ja aiheita ja miten etenesimme tällä jaksolla. Kun sävelet olivat selvät, lähdimme tutkimaan perusteita noudattaen annettua suunnitelmaa. Pidimme 40 minuutin välein taon ja pääsimme lopuksi harjoittelemaan työkalujen käyttöä ns. hands on -harjoituksilla.
Harjoitukset sujuivat hyvin ja opiskelija oppi näissäkin tilanteissa lisää.

Ohjaaminen oli hyvin tiivistä, koska opiskelijoita oli vain yksi. Vuorovaikutus toimi hyvin, eikä ajan kanssa tullut ongelmaa. Ehdimme hyvin käymään suunnitellut asiat ja perehtymään opiskelijan omiin kysymyksiin.

Välitön palaute opiskelijalta opintokokonaisuuden jälkeen oli, että tälläinen kokonaisuus pitäisi olla mukana aina uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Opiskelija vastasi vielä opintojakson jälkeen webropol-kyselyyn, jonka vastaukset kootaan kurssin jälkeen yhteen ja julkaistaan myös koko opiskelijajoukolle.

Viimeiset valmistelut tein eilen illalla ja olihan sitä hommaa, vaikka paljon oli jo tehty. Haasteelliseksi työn tekee se, että eri asiat ovat eri paikoissa. Ilmoittautumiset tulevat omaan paikkaan, opiskelijat tulee lisätä yhteisön jäseniksi, kutsua kalenterikutsulla mukaan jne. Lisäksi yritän pitää materiaalin mahdollisimman keskitetysti hallussa, jotta kokonaisukuva säilyy. Palautekysely on tehty webropol-työkalulla, joten sen hallinnointi on oma osansa prosessia.

Hyvillä mielin seuraavaan urakkaan!